Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) Hükümleri Gereği İlgili Mevzuatta Bulunan Şartlara Uygun Olmadığı Anlaşılan Eşyaya Ait Nihai Duyurular


31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) kapsamında, yapılan testler sonucunda aşağıda bilgileri yer alan eşyanın insan sağlığının korunması yönünden ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılmış olup buna ilişkin doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşyanın duyurusu bu sayfada yapılmaktadır.
Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşyanın, nihai bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilmesine veya bertarafına ilişkin bilgi ve belgeler ibraz edilmediği veya yükümlülükler yerine getirilmediği için iş bu duyuru yapılmaktadır.

İnsan Sağlığının Korunması Yönünden İlgili Mevzuatta Bulunan Şartlara Uygun Olmayan Eşyaya Ait İthalatın Duyurulması

Yıl      Menşe Ülke      Ürün      Duyuru No ve Tarihi Beyanname No ve Tarihi İthalatçı
İhracatçı
Menşei Ülke
İthalat Ülkesi
GTİP
Açıklama
Miktar Tehlike Açıklaması Marka Resim