İthalat Tebliği(İthalat:2017/1) Hükümleri Gereği İlgili Mevzuatta Bulunan Şartlara Uygun Olmadığı Anlaşılan (Azo Boyar Madde İçeren) Eşyalara Ait Nihai Duyurular


31 Aralık 2016 tarih ve 29935 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliği(İthalat:2017/1) kapsamında, yapılan testler sonucunda aşağıda bilgileri yer alan eşyaların ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılmış olup buna ilişkin doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşyaların duyurusu bu sayfada yapılmaktadır.
İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce, duyurusu yapılan eşyalara ilişkin bildirimler yapılmış olup yerleri ve miktarları belirlenmiş olan doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşyaların, nihai duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilmesi veya bertarafına ilişkin bilgiler ibraz edilmediği veya yükümlülükler yerine getirilmediği için iş bu duyuru yapılmaktadır.

Azo Boyar Madde İçeren Eşyaya Ait İthalatın Duyurulması

Yıl      Menşe Ülke      Ürün      Duyuru No ve Tarihi Beyanname No ve Tarihi İthalatçı
İhracatçı
Menşei Ülke
İthalat Ülkesi
GTİP
Açıklama
Miktar Tehlike Açıklaması Marka Resim